ติดต่อเรา


บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด

บริษัทแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ และอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ที่อยู่: 398 ถ.เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร: 053-240-829

อีเมล: sales.vanusnun@gmail.com

เวลาทำการ: ทุกวัน : 8:00 – 19:00

ช่องทางออนไลน์