95 ฿180 ฿
ได้รับ 7 Vanusnun Points.
180 ฿255 ฿
ได้รับ 10 Vanusnun Points.
90 ฿125 ฿
ได้รับ 5 Vanusnun Points.
95 ฿220 ฿
ได้รับ 8 Vanusnun Points.
Line
Messenger
Phone
Messenger
Line
Phone