แจ้งชำระเงิน

เชียงใหม่
วนัสนันท์

อีเมล์*

หมายเลขออเดอร์*

ธนาคาร*

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 587-7-10117-9 ชื่อบัญชี น.ส.ชนัดดา เอกชัยพัฒนกุล
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 407-2-38947-1 ชื่อบัญชี น.ส.ชนัดดา เอกชัยพัฒนกุล
สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 985-4-71699-6 ชื่อบัญชี น.ส.ชนัดดา เอกชัยพัฒนกุล
สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ประเภทบัญชีออมทรัพย์

วัน-เวลา*

จำนวนเงิน*

หลักฐานการโอน*


(รองรับไฟล์ jpg, gif, pdf และ ขนาดไม่เกิน 2 MB เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

*กรุณาตรวจทานรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันการแจ้งชำระเงิน