ข่าวสาร

เชียงใหม่
วนัสนันท์

บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่)