รีวิวเชียงใหม่

เชียงใหม่
วนัสนันท์

รีวิวเชียงใหม่ เช็คอินม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ #ที่นี่เชียงใหม่ไปกับวนัสนันท์ กาดงัว(ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด)

พิกัด ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120


กาดงัว หรือ กาดนัดวัว ที่มีชื่อเรียกแบบนี้เนื่องจากเมื่อก่อนชาวบ้านจะนำวัว ควายของตนเองมานัดติดต่อซื้อขายกันที่ตลาดทุ่งฟ้าบด จึงทำให้กลายเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายและเป็นที่มาของ “ตลาดวัว” หรือ “กาดงัว” ของชุมชนในปัจจุบัน สมัยก่อนนั้นชาวบ้านจะนำวัวและควายของตนมากันหน้าตลาด และแลกเปลี่ยนซื้อขายบางก็ซื้อวัวไปทำไร่ไถนา บางก็ส่งขายยังโรงฆ่าสัตว์ ปัจจุบันชาวบ้านจึงนำวัวและควายซื้อขายกันท้ายตลาดเพื่อสะดวกต่อการซื้อขาย

วันเวลาผ่านไปจากสถานที่ขายแค่วัวควาย ตอนนี้กลายเป็น ตลาดนัดที่ขายซะป๊ะอย่าง(ขายหลายอย่างมากมาย) มีทั้ง เสื้อผ้าวัยรุ่น เสื้อผ้าทำงาน อาหารพื้นเมือง ของป่า ขนมอร่อยๆ ผลไม้ ต้นไม้ประดับบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆ-ใหญ่ นก หนู สัตว์เลี้ยง จุดที่คึกคักมากๆ คงก็จะอยู่ที่โซน ขายมอเตอร์ไซต์และปลาร้า แถมยังขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก กลายเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ในอำเภอสันป่าตองไปแล้ว กาดงัวจะเปิดตั้งแต่ 07.00 –12.00น. ในช่วงเช้าของวันเสาร์ แอ่วกาดงัวกันแล้วอย่าลืมแวะทำบุญไหว้พระที่วัดป่าเจริญธรรมกันด้วยเน้อเจ้า