รีวิวเชียงใหม่

เชียงใหม่
วนัสนันท์

รีวิวเชียงใหม่ เช็คอินม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ #ที่นี่เชียงใหม่ไปกับวนัสนันท์ ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4)

พิกัด :  ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4) พุทธสถานแห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7 ไร่ พุทธสถานแห่งนี้ประกอบไปด้วย เก๋งเสด็จพ่อพระศิวะเทพแห่งฟ้าดิน เก๋งพระสังกัจจายน์ เก๋งเหล่าพระโพธิสัตว์ และศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งมีพระพุทธรูปศิลปะพม่าเป็นองค์ประธาน รายรอบด้วยระฆังกว่าร้อยลูก มีประติมากรรมรูปมังกรและรูปเสือขนาดใหญ่ ซึ่งสาธุชนผู้มาเยือนพุทธสถานแห่งนี้สามารถเดินเข้าทางปากมังกร (ซึ่งเปรียบเสมือนได้กราบขอพรจากองค์เจ้าปู่มังกรมหาสมุทร) เพื่อขึ้นไปสักการะและเดินเวียนรอบองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมและเจ้าชายอั้งไฮ้ยี้ ซึ่งตลอดทางเดินภายในยังประกอบไปด้วยจิตกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติ และเดินออกทางปากเสือ (ซึ่งเปรียบเสมือนได้กราบขอพรจากองค์เจ้าพ่อเสือ)