รีวิวเชียงใหม่

เชียงใหม่
วนัสนันท์

รีวิวเชียงใหม่ เช็คอินม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ #ที่นี่เชียงใหม่ไปกับวนัสนันท์ กาดบ้านฮ่อ

เชียงใหม่บ้านเราถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายจริงๆ วันนี้วนัสนันท์ก็ขอมาแนะนำตลาดแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนตลาดสดทั่วไปนั้นก็คือ "กาดบ้านฮ่อ"


กาดมัสยิดบ้านฮ่อ ตลาดนัดยามเช้าของชาวยูนนานในเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเจริญประเทศซอย 1 ซึ่งเป็นย่านของชาวมุสลิมที่บรรพบุรุษของพวกเขาอพยพมาจากจีนยูนนานโดยมาตั้งรกรากในละแวกนี้เมื่อสมัยก่อน แนวคิดเปิด "กาดบ้านฮ่อ" มาจากโกต้อมที่เห็นว่าทุกวันศุกร์ชุมชนชาวฮ่อย่านไนท์บาซาร์เชียงใหม่ จะเดินทางเข้ามาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามในมัสยิดบ้านฮ่อ เป็นประจำทุกสัปดาห์


กาดบ้านฮ่อเกิดขึ้นเพื่อให้ชาวมุสลิมได้จับจ่ายซื้ออาหารมารับประทานก่อนจะเข้ามัสยิด หรือหลังจากเสร็จพิธี จนปัจจุบันจึงกลายเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาดูของกินหายากเช่น เนื้อน้ำค้าง (เนื้อหมักเกลือคล้ายๆ กับเนื้อแดดเดียว) โมหิงงะ (คนไทยมักเรียกว่าขนมจีนพม่า) ข้าวแรมฟืน (หรือข้าวฟืนถั่ว) ข้าวปุกงา (ขนมที่ทำจากข้าวเหนียวดำตำคลุกกับงา)ของชาวจีนมุสลิม